Używamy plików cookie w celu generowania ciekawych statystyk, proponowania indywidualnych ofert handlowych na innych serwisach internetowych oraz poprawy jakości naszej witryny.
Jeśli nie opuścisz naszej strony, zakładamy, że nie przeszkadzają Ci pliki cookie. Ustaw parametry dla plików cookie  

Zasady ochrony prywatności

Ostatnio zaktualizowano 25.05.18

Polityka prywatności

 

KIM JESTEŚMY I CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Trainline pomaga klientom w codziennym podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących podróżowania. W skład grupy wchodzi kilka podmiotów (Trainline.com Limited, Trainline International Limited oraz Trainline SAS), a wszystkie z nich wspólnie pomagają klientom dotrzeć do celu. Dane osobowe podróżnego przemieszczają się razem z nim, w zależności od celu podróży i przewoźnika.

 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC NIEGO

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dane osobowe użytkownika i to, komu je udostępniamy, jest niezmiernie ważne, dlatego podjęliśmy cztery zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych użytkownika:

 • Bardzo jasno określimy, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i co najważniejsze – do czego są nam potrzebne.
 • Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne.
 • Będziemy chronić dane osobowe użytkownika, wykorzystując do tego najlepszą technologię, ludzi i procesy.
 • Chcemy, aby użytkownik mógł dokonywać prawdziwego, świadomego wyboru, dotyczącego swoich danych osobowych. Aby mu w tym pomóc, nie będziemy stosować zawodowego żargonu.

 

Kiedy użytkownik korzysta z naszych usług za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, będziemy chronić jego dane osobowe w sposób określony w niniejszej polityce prywatności oraz zgodnie ze złożonymi mu powyżej zobowiązaniami.

 

DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 • Aby użytkownik mógł skorzystać z naszych usług i zarezerwować bilety, może zaistnieć wymóg samodzielnego podania przez niego swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w tabeli poniżej.
  • Mówiąc w skrócie, termin „dane osobowe” oznacza takie informacje jak imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, wiek, dane karty płatniczej, adres do rachunku, numer telefonu, dane kart podróżnych, autokarowych kart zniżkowych lub wykorzystywanych kart lojalnościowych.
  • Może również zaistnieć konieczność podania przez użytkownika danych osobowych innej osoby. Mogą być to takie informacje jak imiona i nazwiska wszystkich pasażerów, dla których użytkownik rezerwuje bilety. Podając dane osobowe innej osoby, użytkownik potwierdza, że uzyskał na to uprzednią zgodę osoby, której one dotyczą. Jeżeli osoba ta nie ukończyła 16 lat, użytkownik potwierdza, że uzyskał zgodę jej rodzica lub opiekuna na podanie danych osobowych.

 

 

 

Rodzaj danych osobowych

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

 

Komu przekazujemy dane

Informacje o płatnościach:

 

dane karty płatniczej oraz zarejestrowany adres użytkownika karty. 

 

Rezerwacja i opłacenie biletów przez użytkownika.

 

Informacje te są potrzebne w celu świadczenia usług przez spółkę na podstawie umowy z użytkownikiem.

Niektórzy przewoźnicy, z którymi współpracujemy, mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika za pośrednictwem własnych systemów płatności i elektronicznej rezerwacji biletów, aby wystawić bilet.

 

Informacje o wieku:

 

data urodzenia lub przedział wiekowy użytkownika.

Przewoźnicy mogą oferować bilety w różnych cenach w zależności od wieku użytkownika. Z tego względu prosimy o podanie informacji o jego wieku, aby mieć pewność, że zakupi on właściwy bilet.

Informacje te są potrzebne w celu świadczenia usług przez spółkę na podstawie umowy z użytkownikiem.

Niektórzy przewoźnicy oferują bilety dla młodzieży. W takim przypadku mogą prosić o podanie daty urodzenia użytkownika, aby potwierdzić jego wiek.

Dane kontaktowe:

 

imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

 

Zagwarantowanie dostarczenia zakupionych biletów użytkownikowi.

 

Przewoźnicy kolejowi i autokarowi, z których usług korzysta użytkownik, mogą potrzebować tych informacji, aby pozwolić mu na korzystanie ze swoich usług.

 

Skontaktowanie się z użytkownikiem i podanie niezbędnych informacji np. potwierdzenie rezerwacji, informacji o refundacji itp.

 

Aktualizacja danych na koncie użytkownika (oczywiście tylko wtedy, gdy zdecyduje się on takie konto założyć). 

 

Informacje te są potrzebne w celu świadczenia usług przez spółkę na podstawie umowy z użytkownikiem.  

Właściwym przewoźnikom kolejowym, autokarowym i autobusowym, którzy wystawiają bilety użytkownikowi. Przewoźnicy mogą skontaktować się z użytkownikiem, aby przekazać mu niezbędne komunikaty o świadczonych usługach np. o odwołaniu połączenia kolejowego. 

Możemy przesyłać użytkownikowi wiadomości o charakterze marketingowym, jeśli podczas rejestracji konta wyraził on chęć otrzymywania takich treści. 

 

Możemy przekazywać użytkownikowi powiadomienia push o zarezerwowanych biletach i naszych ofertach.  Powiadomienia push to niewielkie wyskakujące banery i alerty w naszej aplikacji, pojawiające się, kiedy chcemy przekazać użytkownikowi jakąś wiadomość. Użytkownik może włączyć (aktywować) lub wyłączyć (dezaktywować) powiadomienia push w ustawieniach swojego iPhone’a lub urządzenia z systemem Android.

 

Zgoda użytkownika: jesteśmy tak uprzejmi, że jeśli użytkownik niczego od nas nie zakupi, zapytamy go wyraźnie, czy chce otrzymywać od nas tego rodzaju wiadomości.

 

 

Zgoda użytkownika udzielona z poziomu ustawień jego urządzenia.  Chcemy przesyłać istotne i aktualne informacje o podróżach i ofertach, kiedy użytkownik korzysta z naszej aplikacji lub strony internetowej.

 

 

 

 

 

 

Zazwyczaj nie udostępniamy nikomu tego rodzaju danych.  Starannie dobieramy zewnętrznych usługodawców, którzy wykonują takie czynności w naszym imieniu.

Możemy przesyłać użytkownikowi e-maile o charakterze marketingowym, aktualne informacje i oferty podczas rezerwacji biletu, chyba że zaznaczono, aby nie przesyłać mu tego typu wiadomości (nie rozsyłamy spamu).

 

Możemy przeprowadzać ankiety oraz badania rynkowe (w celu poprawy jakości dokonywanych przez nas rezerwacji), wysyłać powiadomienia na konto użytkownika oraz proponować mu udział w konkursach i promocjach.

 

Prawnie uzasadnione interesy. Mówiąc prościej, jest to niezbędne wykorzystanie danych osobowych użytkownika (zbilansowane przyznaniem mu odpowiednich praw), abyśmy mogli świadczyć nasze usługi. 

 

Pragniemy przesyłać użytkownikowi tego rodzaju wiadomości o charakterze marketingowym, aby udostępnić mu jak najkorzystniejsze oferty podróży. Będziemy przesyłać wyłącznie istotne wiadomości, a użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z ich otrzymywania.

 

Zależy nam na tym, aby użytkownik brał udział w prowadzonych przez nas badaniach rynkowych, co pozwoli nam poprawić jakość naszych produktów i usług.

Dane karty podróżnej lub karty lojalnościowej:

 

istotne dane dotyczące karty. 

 

Udzielenie użytkownikowi ewentualnej zniżki na zakup biletów lub naliczenie mu punktów w programie lojalnościowym, do którego się zapisał, aby mógł skorzystać z jak najlepszej cenowo oferty.

Informacje te są potrzebne w celu świadczenia usług przez spółkę na podstawie umowy z użytkownikiem.

Właściwym przewoźnikom kolejowym oraz dostawcom kart lojalnościowych.

Informacje dotyczące komentarza:

 

wymagane imię i nazwisko, adres e-mail, niepowtarzalny numer identyfikacyjny oraz komentarze zamieszczone przez użytkownika.

Jeśli użytkownik zechce wyrazić swoją opinię za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji (do czego gorąco zachęcamy), wykorzystamy ją razem z komentarzami zamieszczonymi przez innych w celu poprawy ogólnej jakości naszych produktów i usług.

Zgoda użytkownika. Użytkownik może zdecydować, czy chce przekazać nam takie informacje oraz wybrać, jak bardzo mają być szczegółowe.  

Z reguły nie udostępniamy nikomu tego rodzaju danych.  Starannie dobieramy zewnętrznych usługodawców, którzy wykonują takie czynności w naszym imieniu.  

Dane o kontakcie inicjowanym przez użytkownika oraz zadane przez niego pytania:

 

imię i nazwisko, adres e-mail oraz ogólne dane o kontakcie zainicjowanym przez użytkownika, w tym połączenia telefoniczne.

 

Kiedy użytkownik przesyła nam wiadomości e-mail lub kontaktuje się z nami na czacie, wykorzystujemy takie informacje, aby np. zwrócić użytkownikowi środki pieniężne czy pomóc mu w wyborze właściwego biletu.

 

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami telefonicznie, możemy rejestrować takie połączenie, aby umożliwić pracownikom działu obsługi klienta rozwiązanie wszelkich zgłoszonych problemów, przeprowadzić odpowiednie szkolenia i poprawić jakość naszych usług.

Zgoda użytkownika. Użytkownik decyduje, kiedy i w jaki sposób chce się z nami skontaktować. 

Z reguły nie udostępniamy nikomu tego rodzaju danych.  Starannie dobieramy zewnętrznych usługodawców, którzy wykonują takie czynności w naszym imieniu.

Informacje potrzebne do zapobieżenia nadużyciom finansowym:

 

wymagane imię nazwisko, dane kontaktowe i niepowtarzalne numery identyfikacyjne oraz odpowiednie informacje o urządzeniu użytkownika.

 

 

Upewnienie się, że użytkownik i spółka są zabezpieczeni przed spamem.

 

Nadużycie finansowe może mieć fatalne skutki i zaszkodzić zarówno użytkownikowi, jak i nam.

 

Prawnie uzasadnione interesy. Mówiąc prościej, jest to niezbędne wykorzystanie danych osobowych użytkownika (zbilansowane przyznaniem mu odpowiednich praw), abyśmy mogli świadczyć mu nasze usługi. 

 

Współpracujemy z zewnętrznymi podmiotami zajmującymi się zapobieganiem oszustwom (niech ktoś spróbuje powtórzyć to trzykrotnie), aby położyć kres wszelkim fałszywym płatnościom.  Czasami wykorzystywane są automatyczne narzędzia do zapobiegania nadużyciom finansowym.

 

Dane osobowe użytkownika będą sprawdzane automatycznie, kiedy dokonuje on płatności (przy zastosowaniu kilku mądrych zasad), aby mieć pewność, że nie są realizowane żadne podejrzane transakcje.

Z tego względu, czasami użytkownik może nie być w stanie dokonać płatności konkretną kartą lub wybranym sposobem płatności, albo spółka może nie być w stanie dokonać jego rezerwacji.

 

Jeśli użytkownik ma zastrzeżenia dotyczące odrzucenia swojej płatności, powinien się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Login z portali społecznościowych:

 

imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika.

 

 

 

 

Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług, udostępniamy mu opcję logowania się do swojego konta Trainline za pomocą konta Google lubFacebook.

Zgoda użytkownika.

Google i Facebook. 

 

Nie mamy żadnej kontroli nad działaniami Facebooka ani Google. Jeżeli użytkownik zdecyduje się zalogować na swoje konto Trainline za pomocą swojego konta Google lub Facebook, zastosowanie będą miały polityki prywatności tych firm.

 

Ponadto, gromadzimy ograniczoną ilość danych osobowych użytkownika automatycznie, za każdym razem, kiedy odwiedza on naszą stronę internetową lub aplikację. Nie ma się czym martwić. Postępujemy tak, aby dopasować funkcjonalność strony do preferencji użytkownika. Wykorzystujemy ciasteczka oraz adres IP użytkownika, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby oraz sposób korzystania przez niego z naszej strony np. sposób poruszania się po stronie lub to, czy korzysta z karty podróżnej. W tabeli poniżej wyjaśniono, jakie dane, , dlaczego oraz w jaki sposób gromadzi spółka.

Rodzaj danych osobowych

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

 

Komu przekazujemy dane

Informacja o lokalizacji:

 

dane GPS i numer urządzenia.

 

 

 

 

Wykorzystujemy dane GPS, aby ułatwić użytkownikowi podróżowanie, pokazując mu takie informacje, jak najbliższa stacja lub czas odjazdu najbliższego pociągu do domu.

 

Przeglądarki internetowe na wszystkich urządzeniach, aplikacja w telefonach i na tabletach potrafią dokładnie wskazać lokalizację użytkownika przy wykorzystaniu systemów GPS i AGPS. 

 

Przeprowadzanie analiz i sporządzanie raportów, jak również zabezpieczenie i ochrona przed oszustami.

Zgoda użytkownika.

 

Kiedy użytkownik korzysta z przeglądarki lub urządzenia obsługującego GPS, zostanie zapytany, czy chce przekazać nam tego rodzaju informacje. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ten wybór z poziomu ustawień swojego urządzenia lub przeglądarki.

Aby zagwarantować, że świadczona przez nas usługa jest bezpieczna, współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami w celu zapobieżenia fałszywym płatnościom (więcej informacji na ten temat podano powyżej).

Informacje o urządzeniu:

 

adres IP oraz numer urządzenia użytkownika, aby przekazać nam jego przybliżoną lokalizację (np. miasto i kraj, w którym się znajduje). 

 

Wyśledzenie i złapanie oszustów.

 

Wyświetlanie reklam istotnych dla użytkownika oraz zbadanie jego reakcji na przekazywane mu wiadomości marketingowe. 

 

 

Wykorzystanie sesji internetowych i sygnalizatorów web beacon, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony internetowej i aplikacji na poziomie nieidentyfikowalnym. Gromadzimy tego rodzaju informacje, aby móc poprawić jakość usług świadczonych użytkownikowi.

 

 

Ochrona naszej sieci internetowej przed atakami wirusów i innych szkodliwych elementów w internecie. 

Prawnie uzasadnione interesy.

 

Prosimy się nie martwić: nie mamy na myśli nic złego i nie próbujemy ustalić dokładnej lokalizacji użytkownika. Chcemy jedynie upewnić się, że kiedy użytkownik korzysta z naszych usług, pokazujemy mu treści, które naprawdę go zainteresują; przykładowo nie ma sensu, aby wyświetlać reklamy w języku francuskim komuś, kto mieszka w Londynie.

 

Wykorzystujemy lokalizację, aby oszacować, ilu klientów mamy w poszczególnych krajach.

 

Musimy również upewnić się, że ochronimy użytkownika oraz naszą stronę internetową przed atakiem wirusów i oszustów.

Aby zagwarantować, że bezpieczeństwo naszych usług jest niezagrożone, współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami w celu zapobieżeniu fałszywym płatnościom (więcej informacji na ten temat podano powyżej). 

 

Wybranym usługodawcom, którzy zamieszczają reklamy na naszej stronie internetowej i w naszej aplikacji. Ponadto, w celu przedstawienia użytkownikowi naszych ofert, kiedy przegląda inne strony w internecie.

Narzędzia analityczne:

 

wykorzystujemy informacje o wyszukiwaniu i rezerwacjach, dokonanych przez użytkownika, zasadniczo dotyczących tego, w jaki sposób korzysta on z naszej strony i aplikacji oraz w jaki sposób się po nich porusza. 

Zrozumienie, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony internetowej i aplikacji, aby móc je poprawić i dopasować treść do jego zainteresowań.

 

Możemy łączyć informacje o korzystaniu z naszych usług przez użytkownika, aby lepiej zrozumieć schematy zachowania klientów np. dowiedzieć się, ilu z nich kupuje codziennie bilety z Londynu do Manchesteru.  Prosimy się nie martwić: nie próbujemy ustalić tożsamości poszczególnych użytkowników; wykorzystujemy jedynie dane ogólne, aby zrozumieć, co interesuje naszych klientów.    

 

Informacje te pomagają nam rozwijać nowe narzędzia np. prognozę cen i Busy Bot.

 

Prawnie uzasadnione interesy. Mówiąc krótko, jest to niezbędne wykorzystanie danych osobowych użytkownika (zbilansowane przyznaniem mu odpowiednich praw), tak abyśmy mogli świadczyć mu nasze usługi.

 

Z reguły nie udostępniamy tego rodzaju danych, ale korzystamy z usług staranie dobranych usługodawców zewnętrznych, którzy pomagają nam wykonać te czynności. 

Login w serwisach społecznościowych:

 

adres IP i inne dane potencjalnie umożliwiające ustalenie tożsamości.

 

 

Logując się na konta w serwisach społecznościowych takich jak Facebook i Google, użytkownik pozostawia pliki cookies. Pliki cookies mogą gromadzić informacje o adresie IP użytkownika oraz o stronach, które odwiedza.

 

Zgoda użytkownika.  Użytkownik podejmuje decyzję, czy chce zarejestrować się na naszym koncie przy pomocy Google czy Facebooka.

Google i Facebook. 

 

Nie mamy żadnej kontroli nad działaniami Facebooka ani Google. Jeżeli użytkownik zdecyduje się zalogować na swoje konto Trainline za pomocą własnego konta Google lub Facebook, zastosowanie będą miały polityki prywatności tych firm.

 

Oprócz wyżej wskazanych sytuacji, musimy również przekazać dane użytkownika następującym stronom trzecim:

Usługodawcom

 • Współpracujemy ze starannie dobranymi usługodawcami, którzy wykonują wiele z czynności wskazanych powyżej. Prosimy się nie martwić: zawsze wyraźnie nakazujemy takim usługodawcom, aby zapewnili bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika, np. wyraźnie określamy, że nie mogą oni wykorzystywać danych osobowych użytkownika w innym celu niż konkretnie wskazana usługa. Ponadto, przekazujemy im tylko te dane osobowe, których rzeczywiście potrzebują.

Organom władzy

 • Czasami ze względów prawnych musimy przekazać dane osobowe użytkownika policji lub organom celnym, regulacyjnym, rządowym lub wymiaru sprawiedliwości. Zasadniczo służy to zapobieganiu przestępstwom i oszustwom. Kiedy przekazujemy takie dane właściwym organom, mają one obowiązek je chronić. Prosimy się nie martwić: przekazujemy jedynie niezbędnie konieczne dane.

Podmiotom dokonującym restrukturyzacji

Jeśli inna spółka przejmie naszą lub jeśli dojdzie do konsolidacji dwóch spółek czy restrukturyzacji w obrębie grupy Trainline, dane osobowe użytkownika zostaną przekazane innemu podmiotowi. Oczywistym jest to, że dołożymy największych starań, aby chronić poufność danych osobowych użytkownika oraz przysługujących mu praw. Dane osobowe użytkownika będą nadal wykorzystywane w ten sam sposób, jak określono to w naszej polityce prywatności.

PRZECHOWYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

 • Kiedy użytkownik korzysta z naszych usług, jego dane osobowe są u nas bezpieczne, ale nigdy nie będziemy ich przechowywać przez okres dłuższy, niż jest to konieczne.
 • Kiedy dane osobowe użytkownika nie będą nam już potrzebne do świadczenia usług, zostaną całkowicie usunięte lub zanimizowane.

 

CIASTECZKA (PLIKI COOKIES)

Nasza strona internetowa oraz aplikacja są bardzo przyjazne użytkownikowi, ponieważ wykorzystujemy ciasteczka. Na pewno wszyscy słyszeli o ciasteczkach, prawda? Nie, nie chodzi nam tutaj o ciasteczka z czekoladą…

Ciasteczka (pliki cookies) to niewielkie zestawy danych osobowych, które gromadzimy automatycznie za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę lub otwiera naszą aplikację.

Przyjmijmy na przykład, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową oraz zamienił w ustawieniach płatności w funtach na płatności w euro. Kiedy następnym razem odwiedzi naszą stronę internetową, powiedzmy za kilka dni, pliki cookies, które zostały zapisane podczas ostatniej wizyty na stronie, będą pamiętały, że woli on dokonywać płatności w euro i pokaże ceny w tej walucie. Nieźle, prawda?

Szczegółowe informacje o plikach cookies i zmianie preferencji użytkownika z poziomu przeglądarki dostępne są w naszej Polityce stosowania plików cookies.

DOPASOWANIE FUNKCJONALNOŚCI STRONY DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA

O wiele przyjemniejsze jest, kiedy ludzie pamiętają, jak mamy na imię i witają nas słowami: „Dzień dobry, Tomku”, zamiast suchego „Dzień dobry”, prawda? Albo kiedy kelner w lokalnej kawiarni widzi, że przychodzimy po codzienną dawkę kofeiny i mówi: „Jedna mocha light frappuccino dla Zuzy”, zanim zdążymy nawet otworzyć usta. Dzięki temu czujemy, że ktoś o nas dba.

Chcemy, aby użytkownik poczuł się dokładnie w ten sposób, kiedy odwiedza naszą stronę internetową, otwiera naszą aplikację lub kontaktuje się z nami w sieci. W internecie nie widzimy, kim jest użytkownik, ani jak wygląda, więc musimy wykorzystywać pliki cookies i adres IP klienta, aby dopasować nasze usługi do jego potrzeb (chyba, że użytkownik zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, oświadczy, że sobie tego nie życzy).  Łączymy te dane z informacjami o wyszukiwaniu, rezerwacjach dokonanych przez użytkownika oraz o sposobie korzystania przez niego z naszej witryny i aplikacji, aby jak najlepiej dopasować funkcjonalność strony do jego preferencji.  Korzystamy również z usług starannie dobranych partnerów, takich jak Google, aby reklamy były dla użytkownika jak najbardziej przydatne. Użytkownik korzysta z naszych usług, aby bez problemu zarezerwować bilety kolejowe, autobusowe lub autokarowe do miejsc, które chce odwiedzić. Musimy spersonalizować treść naszych stron i aplikacji, aby móc świadczyć mu taką usługę. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce stosowania plików cookies.

BEZPIECZEŃSTWO

 • Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa wszystkich danych użytkownika.
 • Stosujemy wiele przemyślanych środków bezpieczeństwa (fizycznych, elektronicznych oraz administracyjnych), aby chronić zgromadzone dane użytkownika przed dostępem nieuprawnionych osób. Stosowane zabezpieczenia chronią dane osobowe użytkownika przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem, jak również przypadkową utratą lub zniszczeniem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNEGO KRAJU

 • Przekazujemy dane osobowe użytkownika do innych spółek Trainline będących usługodawcami grupy mieszczącymi się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Prosimy się nie obawiać: współpracujemy wyłącznie z takimi usługodawcami, którzy potrafią udowodnić, że stosują te same standardy ochrony danych osobowych użytkownika co nasza spółka.
 • Dane użytkownika są zawsze przetwarzane w sposób bezpieczny. W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika poza EOG, stosujemy odpowiednie zasady i środki, aby zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych użytkownika. Zazwyczaj oznacza to, że umowy, które podpisujemy ze stronami znajdującymi się poza EOG, zawierają standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub będziemy polegać na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej

KORZYSTANIE ZE STRONY JAKO GOŚĆ

 • Jeśli użytkownik się śpieszy, ma możliwość skorzystania z naszej usługi rezerwacji bez konieczności logowania się na stronie lub rejestrowania jako nowy klient, co jest bardzo wygodne. 
 • Jeśli użytkownik jest już zarejestrowany, ale rezerwuje bilet jako gość, korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego na naszej stronie:
  • wiadomość e-mail z potwierdzeniem będzie zawierać odsyłacz z zaproszeniem do zalogowania się i zarządzania rezerwacjami. Jeśli użytkownik zaloguje się, korzystając z otrzymanego odsyłacza, będzie mógł dodać do swojego konta rezerwacje dokonane jako gość. Jeśli tego nie uczyni, rezerwacje, których dokonał jako gość, nie będą wymienione w części „Moje rezerwacje/Moje bilety”.
  • aktualizacje dokonane przez użytkownika dotyczące jego preferencji marketingowych zostaną zaktualizowane na jego koncie.
 • Jeśli użytkownik rezerwuje bilet jako gość, ponieważ nie założył jeszcze u nas konta, wiadomość e-mail z potwierdzeniem będzie zawierać odsyłacz z zaproszeniem do rejestracji. Po zarejestrowaniu się, użytkownik będzie mógł dodać do swojego konta rezerwacje dokonane jako gość. Pojawią się one w zakładce „Moje rezerwacje/Moje bilety”. Użytkownik będzie mógł również przeglądać na koncie swoje preferencje marketingowe.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Poniżej przedstawiono w skrócie to, co użytkownik powinien wiedzieć: Z przyjemnością zrealizujemy prośby użytkownika o wykonanie przysługujących mu praw, dotyczących danych osobowych. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • otrzymania informacji o sposobie przetwarzania jego danych osobowych
 • wglądu do swoich danych
 • zaprzestania lub ograniczenia niektórych czynności przetwarzania
 • poprawienia nieprawidłowych danych
 • żądania usunięcia przez nas pewnych danych
 • przeniesienia danych (innymi słowy przekazania danych innemu administratorowi w łatwy do odczytania sposób)
 • uzyskania informacji o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
 • sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych
 • wycofania w dowolnym w czasie zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych (w wypadkach, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody).

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dla użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych, robimy wszystko co w naszej mocy, aby niezwłocznie odpowiadać na złożone przez niego żądania. Z prawnego punktu widzenia mamy jeden miesiąc kalendarzowy, licząc od dnia otrzymania żądania, na jego rozpatrzenie (w bardzo skomplikowanych lub obszernych zapytaniach ten termin może zostać wydłużony), pod warunkiem, że:

 

 • użytkownik przekazał nam wszystkie informacje, których potrzebujemy, aby potwierdzić jego tożsamość oraz określił wyraźnie, których danych osobowych dotyczy jego żądanie.
 • wcześniej odpowiedzieliśmy już na identyczną lub podobną prośbę w bardzo krótkim okresie czasu.

Prosimy pamiętać, że jeśli/kiedy otrzymamy żądanie użytkownika wykonania przysługujących mu praw, musimy wziąć pod uwagę zasady przetwarzania jego danych osobowych. Ze względów prawnych musimy przestrzegać tych zasad. Jeśli nie możemy w całości lub częściowo spełnić żądania użytkownika, podamy mu odpowiednie uzasadnienie.

Dla uproszczenia, wyznaczyliśmy jedną osobę do kontaktu zajmującą się rozpatrywaniem wszystkich żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników.  Jeśli użytkownik pragnie się skontaktować z tą osobą, powinien skorzystać z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt”. 

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji (www.ico.org.uk/concerns).

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Chcemy zawsze pozostawać w zgodzie z przepisami, dlatego sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, może się zmienić. W takim przypadku nasza polityka prywatności zostanie odpowiednio zaktualizowana. Data ostatniej aktualizacji podana jest w prawym górnym roku.  W przypadku wprowadzenia znaczącej zmiany do naszej polityki prywatności, powiadomimy o tym użytkownika.

 

KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące kwestii nieobjętych niniejszą polityką prywatności można kierować do inspektora ochrony danych. Można do niego napisać wiadomość e-mail na adres DPO@thetrainline.com lub listownie na adres: Data Protection Officer, PO Box 23972, Edinburgh, EH3 5DA.