Używamy plików cookie w celu generowania ciekawych statystyk, proponowania indywidualnych ofert handlowych na innych serwisach internetowych oraz poprawy jakości naszej witryny.
Jeśli nie opuścisz naszej strony, zakładamy, że nie przeszkadzają Ci pliki cookie. Ustaw parametry dla plików cookie  

Regulamin

1. Kim jesteśmy?

CAPITAINE TRAIN SAS działa pod firmą Trainline, jest to spółka akcyjna uproszczona prawa francuskiego z kapitałem zakładowym w wys. 118 513,94 euro, której siedziba mieści się w Paryżu (75009) – pod adresem 20 rue Saint-Georges. Spółka jest wpisana do Rejestru Handlowego Miasta Paryż pod numerem 512 277 450, jej wewnątrzwspólnotowy numer VAT to FR58512277450 (zwana dalej „Trainline Europe” lub „My”, ponadto w odniesieniu do niej używane są dalej określenia „Nasz”, „Nas” itp.).

Można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta klikając następujące łącze – www.trainline.pl/support

Za pośrednictwem witryny internetowej  www.trainline.pl (zwanej dalej „witryną internetową”) i aplikacji na urządzenia mobilne działające pod kontrolą systemu iOSAndroid (zwanych dalej „aplikacjami na urządzenia mobilne”), spółka Trainline Europe umożliwia klientom sprawdzenie rozkładów jazdy i cen biletów za wybraną podróż oraz rezerwację biletów bezpośrednio w witrynie internetowej i w aplikacjach na urządzenia mobilne (zwanych dalej „Systemem Rezerwacji”). Spółka Trainline działa wyłącznie jako oficjalny przedstawiciel w imieniu przewoźników wymienionych w niniejszym dokumencie. Spółka Trainline nie świadczy usług przewozowych i jest odpowiedzialna wyłącznie za udostępnienie Systemu Rezerwacji w ramach określonych w niniejszym Regulaminie.
System Rezerwacji jest przeznaczony dla wszystkich osób, fizycznych i prawnych (zwanych dalej „Klientami”, „Użytkownikami” itp.), które posiadają zdolność do czynności prawnych, pełnomocnictwo lub zgodę rodziców, umożliwiające im składanie zamówień na Stronie Internetowej i w Aplikacjach Mobilnych.
Korzystanie z Systemu Rezerwacji jest przedmiotem niniejszego ogólnego regulaminu i Polityki Prywatności (zwanego dalej „Regulaminem”). Wchodząc na naszą Stronę Internetową, przeglądając ją i korzystając z niej i z naszych Aplikacji Mobilnych, a także dokonując rezerwacji, klienci potwierdzają i oświadczają, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali niniejszy Regulamin. Jeśli nie zgadzają się z tym, nie powinni korzystać z Systemu Rezerwacji.

Klienci akceptują pocztę elektroniczną jako metodę przesyłania informacji będących przedmiotem ich zapytania w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ze spółką Trainline Europe.

2. Nasi Przewoźnicy

2.1. Rezerwacja za pośrednictwem spółki Trainline Europe

Podróże zarezerwowane na Stronie Internetowej i w Aplikacjach Mobilnych są udostępniane wyłącznie przez kilku przewoźników kolejowych i drogowych (zwanych dalej „Przewoźnikami”), a spółka Trainline Europe sprzedaje bilety (zwane dalej „Biletami”) na te podróże w Systemie Rezerwacji.
Bilety sprzedawane przez Przewoźników są jedynymi Biletami sprzedawanymi za pośrednictwem Systemu Rezerwacji. Podróże oferowane przez innych przewoźników nie pojawią się w wynikach wyszukawania.
Niniejszym informujemy, że Bilety nabywane za pośrednictwem Systemu Rezerwacji podlegają regulaminom poszczególnych Przewoźników. Można zapoznać się z nimi na etapie składania zamówienia, przed dokonaniem płatności.

2.2. Rezerwacja za pośrednictwem innych systemów

Na naszych stronach z wynikami wyszukiwania może znajdować się bezpośredni link do stron umożliwiających rezerwację za pośrednictwem innych systemów, gdzie będzie można zakupić stosowne bilety i dokonać rezerwacji. Wszelkie umowy związane z produktami przewozowymi zarezerwowanymi na stronach internetowych innych dostawców są zawierane między Klientem a danym dostawcą i w tym przypadku zastosowanie mają wyłącznie ich regulaminy. Anulowania i zmian takich rezerwacji należy dokonywać bezpośrednio u innych dostawców.

3. Jak działa System Rezerwacji

Celem Systemu Rezerwacji jest dostarczenie Klientowi informacji o Biletach oferowanych przez Przewoźników i umożliwienie zarezerwowania tych biletów. Informacje te Klienci otrzymują bezpłatnie.

3.1. Klient

W celu korzystania z Systemu Rezerwacji można zdecydować się na utworzenie własnego konta (zwanego dalej „Kontem”), ale można także korzystać z Systemu Rezerwacji jako gość.
Spółka Trainline Europe zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta lub dostępu do Systemu Rezerwacji z dowolnych zasadnych przyczyn.

Podając swoje dane osobowe przy tworzeniu Konta, Klienci są zobowiązani do zadbania o to, żeby podane informacje obowiązkowe były poprawne i pełne oraz regularnie aktualizowane. W razie powierzenia procesu uwierzytelniania zewnętrznym usługodawcom (zwłaszcza spółce Facebook) należy zadbać o to, żeby po automatycznym utworzeniu konta informacje były poprawne.

Po utworzeniu Konta Klient poda własne hasło dostępu. Dlatego wyłącznie Klienci są w pełni odpowiedzialni za używanie tego hasła i za utrzymanie go w tajemnicy. W razie utraty lub kradzieży hasła ponoszą oni odpowiedzialność wobec spółki Trainline Europe za wszelkie szkodliwe skutki jego utraty lub kradzieży i są zobowiązani do niezwłocznego skontaktowania się ze spółką Trainline Europe. W razie powierzenia procesu uwierzytelniania zewnętrznym usługodawcom (zwłaszcza spółce Facebook) identyfikatory wybrane u tych usługodawców będą używane do identyfikacji Klientów.
W celu bezpiecznego korzystania z serwisu Trainline dla Firm Klienci oświadczają, że korzystają z Systemu Rezerwacji wyłącznie prywatnie i niekomercyjnie oraz wyłącznie na swój własny użytek lub na użytek innej osoby (fizycznej lub prawnej) w imieniu i na rzecz której posiadają pełnomocnictwo do działania. Ponadto oświadczają, że są posiadaczami lub mają pełnomocnictwo do korzystania ze środków płatniczych lub danych bankowych używanych do dokonania płatności za zamówienie złożone na Stronie Internetowej i w Aplikacjach Mobilnych i za wszelkie zobowiązania, jakie posiadają wobec spółki Trainline Europe.

Zabrania się jakiegokolwiek automatycznego korzystania (skrypty, roboty itd.) ze Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnych; może ono skutkować zawieszeniem Konta. Klienci są zobowiązani do zadbania o to, żeby adres poczty elektronicznej podany spółce Trainline Europe był poprawny i żeby nasza korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną nie była blokowana przez ich dostawcę usług internetowych lub kierowana do folderu Spam.

3.2. Pasażerowie

Klient może zarezerwować Bilety dla grupy ludzi (zwanych dalej „Pasażerami”) i indywidualnie („Pasażer”). Jeśli posiada Konto, to może dodać do danego profilu dowolną liczbę Pasażerów. Klient ponosi odpowiedzialność za podane dane osobowe każdego Pasażera i powinien posiadać zgodę Pasażerów na wykorzystywanie tych informacji. Ponieważ informacje te są konieczne do wystawienia Biletów przez Przewoźników, spółka Trainline Europe nie odpowiada za wystawienie Biletu z niepoprawnymi danymi, o ile takie dane zostały podane przez Klienta.
Spółka Trainline Europe przypomina, że karty lojalnościowe i rabatowe są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku i dlatego należy podawać je w przypadku właściwych Pasażerów. Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminach Przewoźników.

3.3. Opis przebiegu procesu rezerwacji:

W przypadku posiadania konta, proces rezerwacji Biletów obejmuje kilka szybkich kroków:

 1. Najpierw należy podać wymagane informacje o swojej podróży: wprowadzić stacje początkowe i stacje docelowe, wybrać (lub dodać) podróżujących Pasażerów i wybrać termin podróży.
 2. Następnie zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania Biletu z podaniem wszystkich możliwości podróży. W tym miejscu można wybrać, która możliwość najlepiej spełnia oczekiwania Klienta. W zależności od przewoźnika kolejowego można wybrać klasę podróży, podać preferencje odnośnie miejsca siedzącego oraz wybrać dodatkowe opcje (jeśli są dostępne), takie jak dodatkowy bagaż, posiłek w trakcie podróży czy rezerwacja miejsca do przewozu roweru. Następnie można kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka” i powtórzyć cały proces w celu zakupu biletu powrotnego albo — w przypadku podróży w jedną stronę — Klient zostanie przekierowany do koszyka. Bilet aż do wskazanego czasu znajduje się w koszyku; oznacza to, że cena i miejsca są zagwarantowane aż do podanej daty wygaśnięcia (więcej informacji o Deutsche Bahn i biletach autobusowych w ustępie 3.3).
 3. Teraz można przejść do płatności, klikając w koszyku ikonę „Zapłać”.
 4. Następnie będzie można wybrać preferowany sposób płatności i wprowadzić szczegółowe informacje o niej (jeśli są wymagane), a potem zaakceptować regulaminy spółki Trainline Europe i Przewoźników. Następnie klikając ikonę „Zapłać”, można dokonać płatności. W zależności od konkretnej metody płatności Klient zostanie poproszony o dokonanie autoryzacji płatności metodą 3D Secure i wprowadzenie ustalonego przedtem hasła lub wpisanie kodu przesłanego SMS-em przez bank.
 5. Następnie wyświetli się potwierdzenie dokonanej płatności, a także — jeśli dotyczy — pojawi się opcja zapisania danych karty Klienta na jego Koncie do użytku w przyszłości. Po kliknięciu ikony „Ok” nastąpi przekierowanie do zakładki „Bilety” na Koncie Klienta, gdzie znajduje się szczegółowy plan jego podróży i gdzie będzie można pobrać Bilet (jeśli jest to bilet elektroniczny). Tutaj można także przejrzeć wszystkie podróże planowane i już odbyte.

W przypadlu rezerwacji Biletów bez posiadania Konta, jako gość, rezerwacja będzie miała następujący przebieg:

 1. Trzeba będzie wprowadzić wszystkie szczegółowe dane potrzebne do wyszukania Biletu: stację początkową i docelową, informacje o podróży oraz podać dane każdego Pasażera (wiek i — o ile dotyczy — dane kart lojalnościowych lub abonamentowych legitymacji kolejowych).
 2. Następnie zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania Biletu z podaniem wszystkich możliwości podróży. Tutaj można wybrać opcję, która najlepiej spełnia oczekiwania Klienta. W zależności od przewoźnika kolejowego można wybrać klasę podróży, podać preferencje odnośnie do miejsca siedzącego oraz wybrać dodatkowe opcje (jeśli są dostępne), takie jak dodatkowy bagaż, posiłki w trakcie podróży czy rezerwacja miejsca do przewozu roweru.
 3. Następnie można kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka” i powtórzyć cały proces w celu zakupu biletu powrotnego albo — w przypadku podróży w jedną stronę — nastąpi przekierowanie na nową stronę umożliwiającą wprowadzenie wymaganych informacji o każdym pasażerze. Można podać główny adres poczty elektronicznej, na który po dokonaniu płatności wysłąne zostaną Bilety i potwierdzenie rezerwacji. Następnie można kliknąć ikonę „Rezerwuj”. Wyświetli się potwierdzenie i podsumowanie rezerwacji. Ponadto Bilety są zachowywane aż do wskazanego czasu, po czym ich ważność wygasa i są one automatycznie usuwane (więcej informacji o spółce Deutsche Bahn i biletach autobusowych w ustępie 3.3).
 4. Jeśli Klient chce kontynuować rezerwację, może przejść do płatności, klikając ikonę „Zapłać”. Pojawi się nowe okno umożliwiające wybór sposobu płatności i wprowadzenie dalszych informacji (jeśli są wymagane). Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu spółki Trainline Europe i Przewoźników. Następnie klikając ikonę „Zapłać”, będzie można dokonać płatności. W zależności od konkretnej metody płatności Klient może zostać poproszony o dokonanie autoryzacji płatności metodą 3D Secure i wprowadzenie ustalonego wcześniej hasła lub wpisanie kodu przesłanego SMS-em.
 5. Po dokonaniu płatności wyświetli się potwierdzenie jej wykonania. Po kliknięciu ikony „Ok” nastąpi przekierowanie do strony z potwierdzeniem rezerwacji, na której znajdzie się szczegółowy plan podróży i adres poczty elektronicznej, na który została wysłana wiadomość z potwierdzeniem i Biletem (jeśli dotyczy).

3.4. Wybór Biletów

Spółka Trainline Europe przykłada dużą wagę do sposobu prezentacji i opisu wyświetlanych wyników wyszukiwania. Jednak pomimo naszych wysiłków oraz ze względu na fakt, że ceny podawane w wynikach wyszukiwania to ceny przekazywane nam przez Przewoźników, nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje w naszym Systemie Rezerwacji (w tym rozkłady jazdy, dane przekazywane w czasie rzeczywistym i opłaty) są poprawne.
W widoku pokazującym system obliczania cen Przewoźników ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, w tym także w okresie pomiędzy ich prezentacją na stronie z wynikami wyszukiwania a ostatecznym wyborem Biletów przed dokonaniem płatności. Dlatego po wyborze Biletów poinformujemy Klientów o okresie, w którym opłaty i miejsca są gwarantowane. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że nie można zagwarantować cen biletów przewoźnika Deutsche Bahn i biletów autobusowych oraz że przy płatności w przypadku wystąpienia różnicy między ceną podaną w koszyku a ceną rzeczywistą Biletu spółka Trainline Europe niezwłocznie poinformuje Klientów o tej różnicy i anuluje procedurę płatności, rachunek bankowy nie zostanie obciążony płatnością za te Bilety, a same Bilety nie zostaną dostarczone.
Spółka Trainline Europe sprzedaje tylko takie Bilety, na których sprzedaż internetową zezwalają Przewoźnicy; mogą być oferowane także inne produkty, ale są one oznaczone jako „niedostępne”.

3.5. Sposoby płatności

Jeśli Klient posiada Konto, to może wybrać płatność za wszystkie lub tylko niektóre Bilety w koszyku. Jeśli nie posiada Konta, musi zapłacić za wszystkie Bilety znajdujące się w koszyku, jednak można w łatwy sposób usunąć każdy bilet z koszyka.

Akceptowane sposoby płatności to:

Przewoźnicy iDTGV i OUIGO sami obsługują proces płatności i akceptują wyłącznie płatności kartą płatniczą (kartą debetową, Visa i Mastercard) i Apple Pay.
Płatności są obsługiwane w Euro, ale ceny biletów można przeglądać na swoim komputerze lub innym urządzeniu w wybranej przez siebie walucie.
Zanim możliwe będzie dokonanie płatności, należy zaakceptować niniejszy Regulamin, jak również wszystkie regulaminy poszczególnych Przewoźników sprzedających dane Bilety.
W przypadku płatności kartą bankową, kartą Amex BTA lub bonem należy kliknąć przycisk „Zapłać teraz” w celu złożenia zamówienia. Łączna kwota do zapłaty jest pokazana na przycisku. W przypadku płatności PayPal i Apple Pay należy kliknąć ikonę „Zapłać teraz z PayPal” lub „Zapłać teraz z Apple Pay” i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w oknie, które się pojawi.
Płatność jest w pełni zabezpieczona protokołami TLS 1.0 / 1.1 / 1.2 (SSL) w zależności od używanej przez Państwa wyszukiwarki lub urządzenia przenośnego.
Zamówienie uznaje się za ostateczne dopiero po wysłaniu Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po zapłacie całej ceny. W razie zaistnienia sporu dotyczącego płatności za poprzednie zamówienie spółka Trainline Europe zastrzega sobie prawo do anulowania lub odmowy realizacji wszelkich zamówień Klienta.
Jeśli zdecydują się Państwo zapłacić za bilet przy pomocy karty kredytowej lub debetowej, która nie jest powiązana z kontem prowadzonym w euro, poniosą Państwo koszty opłat za wymianę waluty (np. marże i prowizje). Zmiany biletu lub zwroty również mogą podlegać takim opłatom za wymianę waluty.
Zaznaczając odpowiednią opcję po dokonaniu płatności, mogą Państwo wybrać opcję bezpiecznej rejestracji i zachowania informacji o karcie kredytowej na Koncie. Dzięki temu przy kolejnych rezerwacjach nie trzeba będzie ponownie wprowadzać swoich danych bankowych. W każdej chwili mogą Państwo przeglądać listę zarejestrowanych kart oraz usuwać je w ustawieniach Konta.

3.6. Odbiór Biletu

Po dokonaniu płatności i potwierdzeniu zamówienia spółka Trainline Europe przekaże Klientowi informacje o sposobie otrzymania przez niego zakupionego Biletu. Spółka Trainline Europe podejmuje wszelkie wysiłki w celu dostarczenia Klientowi Biletów niezwłocznie po dokonaniu płatności, przed odjazdem pociągu, a najpóźniej w ciągu 48 godzin. W przypadku Biletów sprzedawanych przez iDTGV i OUIGO Przewoźnicy sami wysyłają Klientom Bilety pocztą elektroniczną.
Jeśli Bilety z jakiejkolwiek przyczyny innej niż siła wyższa lub wina Klienta nie zostaną dostarczone w terminie 48 godzin od chwili potwierdzenia zamówienia, to sprzedaż może zostać anulowana na pisemne żądanie Klienta. W tym przypadku kwoty zapłacone przez Klienta zostaną zwrócone najpóźniej w terminie czternastu dni, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania pisemnego żądania informującego nas o tym anulowaniu.

W chwili dokonania zakupu Klienci są informowani o formacie dokumentu, w którym wybrany Bilet zostanie przekazany. W zakładce i/lub w wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem każdego zakupionego Biletu znajdują się szczegółowe wskazówki dotyczące drukowania i korzystania z Biletu. Należy postępować ściśle z tymi wskazówkami. Stosowane formaty to:

Dalsze informacje o rodzajach Biletów wystawianych przez Przewoźników można znaleźć w regulaminach Przewoźników.
Przed wejściem do pociągu lub autobusu należy upewnić się, że jest się w posiadaniu Biletów. Jeśli Klient nie będzie w stanie przedstawić ważnego Biletu na usługę w klasie, z której korzysta, będzie zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty w danym środku transportu oraz do uiszczenia wszystkich kar, jakie mogą zostać nałożone w tej sytuacji.
Biletów nie wolno przekazywać osobom trzecim, chyba że spółka Trainline Europe dopuszcza taką możliwość. Klienci są zobowiązani zadbać o to, żeby osoby trzecie nie mogły uzyskać i/lub wydrukować ich Biletów.

3.7. Vouchery

Aby skorzystać z vouchera (zwanego dalej „Voucherem”), który jest notą kredytową umieszczaną w koszyku, trzeba posiadać Konto. Voucher nie podlega wymianie ani zwrotowi, nie można go również przekazywać osobom trzecim.

3.7.1. Otrzymanie Vouchera

Voucher można otrzymać w zamian za wymienione poniżej dokumenty na warunkach obowiązujących w przypadku każdego z nich:

 • Chèque-Vacances
 • Bon Voyage SNCF [Voucher podróżny SNCF]
 • Bon Thalys [Voucher Thalys]
 • Bon Billet de train SNCF [Voucher na bilet kolejowy SNCF]
 • Bon de Réduction Voyageur SNCF [Voucher na zniżkę dla podróżnego SNCF]
 • Bon de Caisse SNCF [Dowód odbioru SNCF]
 • Bon de Compensation Fréquence SNCF [Voucher w nagrodę za częste podróże SNCF] i
 • Chèque Cadeau SNCF [Voucher podarunkowy SNCF].

Otrzymany Voucher ma taką samą wartość, jaką podano na dokumencie, jaki na niego wymieniono. W pozostałych przypadkach otrzymany Voucher ma taką samą datę ważności jak wymieniony na niego dokument.

Wszystkie vouchery, które Klienci chcą wymienić, należy przesłać do głównej siedziby spółki Trainline Europe (najlepiej listem poleconym), podając nazwisko, imię i adres poczty elektronicznej podany na koncie. Do listu należy załączyć poprawnie wypełniony formularz dostępny tutaj (aby uzyskać dostęp do formularza, należy zalogować się na konto). Wysyłane vouchery muszą być wystawione na nazwisko Klienta. Po otrzymaniu listu i potwierdzeniu jego ważności Vouchery zostaną umieszczone na jego Koncie w terminie 30 dni.

Wysyłając swoje vouchery do Trainline Europe, użytkownik wyraża zgodę na użycie tych kuponów zgodnie z odpowiadającym im regulaminem po udostępnieniu ich przez Trainline Europe na jego koncie.

Voucher można otrzymać także w ramach działań marketingowych spółki Trainline Europe. Otrzymany Voucher jest ważny przez rok od daty jego wystawienia. Podczas promocji organizowanych przez spółkę Trainline Europe lub jej partnerów można otrzymać Vouchery z ograniczeniem do jednego Vouchera na osobę i na gospodarstwo domowe, a ich daty ważności mogą być różne. Wszelkie próby obejścia takiego ograniczenia mogą skutkować zamknięciem Konta danego Klienta, a spółka Trainline Europe zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu równowartości uzyskanych i nieprawidłowo wykorzystanych Voucherów.

3.7.2. Płatność Voucherem

W celu zapłaty za zamówienie można wykorzystać jeden lub kilka Voucherów.

W przypadku zwrotu biletu stanowiącego część zamówienia, które zostało w części lub w pełni opłacone przy pomocy bona, otrzymają Państwo nowy bon o takim samym okresie ważności, co bon użyty przy pierwszym zakupie. Wartość tego bona nie może przekroczyć łącznej wartości bonów wykorzystanych podczas zakupu Biletu.

bony, które utraciły ważność lub są ważne krócej niż 90 dni w chwili zwrotu pieniędzy, zostaną wymienione na 90-dniowy bon.

Prosimy pamiętać, że jeżeli suma użytych podczas płatności bonów przewyższa kwotę zwrotu pieniędzy, zostanie utworzony tylko jeden bon o takiej samej dacie co na bonie o najbliższej dacie ważności (lub o terminie ważności równym 90 dni, w przypadku gdy wszystkie bony są ważne krócej niż 90 dni w momencie zwrotu pieniędzy). Wartość tych bonów nie może przekraczać łącznej wartości bonów wykorzystanych podczas zakupu biletu. Pozostałe saldo zostanie wypłacone przy pomocy tej samej metody płatności, co ta użyta do zakupu biletów.

4. Roszczenia

Niestety, Przewoźnicy nie zawsze udzielają Nam uprawnień do rozpatrywania spraw związanych z anulowaniem, zwrotem kosztów/odszkodowaniami za opóźnione lub odwołane podróże i może zachodzić potrzeba bezpośredniego kontaktu z Przewoźnikiem. Bilety anulujemy i rozpatrujemy sprawy związane ze zwrotem kosztów lub wypłatą odszkodowań wtedy, gdy pozwalają nam na to Przewoźnicy. W przeciwnym razie podajemy dane Przewoźnika, u którego należy bezpośrednio dochodzić roszczeń. Informacje te można znaleźć w poniższej tabeli:

Przewoźnicy Adres pocztowy Adres, na który należy kierować reklamacje Łącze do regulaminów Przewoźników
SNCF 2, place aux Étoiles, 93200 Saint-Denis, Francja Service Relations Clients SNCF – 62973 ARRAS
lub
http://www.sncf.com/fr/services/service-client/formulaire-reclamation
http://www.sncf.com/fr/engagements/conditions-generales-voyageurs
Lyria 25, rue Titon, 75011 Paris, Francja Jeśli sprzedawane przez SNCF:
Service Relations Clients SNCF – 62973 ARRAS
również
http://www.tgv-lyria.com/fr/manage-your-train-booking/compensation
http://www.sncf.com/fr/engagements/conditions-generales-voyageurs
OUIGO 2 place de la Défense
CNIT 1
92053 Paris La Défense Cedex, Francja
http://www.ouigo.com/contact http://www.ouigo.com/les-conditions-generales-de-vente
iDTGV 2 place de la Défense
CNIT 1
92053 Paris La Défense Cedex, Francja
http://www.idtgv.com/idtgv/contactez-nous http://ventes.idtgv.com/CGV/idtgv/cgv-fr-FR.html
OUIBUS 38, rue de Seine, 94400 Vitry-sur-Seine http://fr.ouibus.com/fr/contact-us http://fr.ouibus.com/fr/conditions-generales-de-vente
Deutsche Bahn Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main, Niemcy. https://www.bahn.com/en/view/booking-information/passenger-rights/passengers-rights-claim-form.shtml https://www.bahn.com/en/view/home/info/gtc.shtml
HKX Hamburg-Köln-Express GmbH
Richmodstraße 6
50667 Köln
vasb@uxk.qr https://www.hkx.de/abb/
Thello Thello
Service Clients
B.P. N° 10308, 75563
PARIS CEDEX 12
Francja
https://www.thello.com/contact/Contact/index.html https://www.thello.com/_sitetools/sales-conditions/index.html
Trenitalia Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Roma, Włochy http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Assistenza-e-contatti http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Condizioni-Generali-di-trasporto
NTV (Italo) Sede NTV S.p.A
Viale del Policlinico, 149/b
00161 Roma
http://www.italotreno.it/en/support-contacts http://www.italotreno.it/en/terms-conditions
Eurostar Times House, 5 Bravingtons Walk, Kings Cross, London N1 9AW, Wielka Brytania https://help.eurostar.com/email/ http://www.eurostar.com/fr-fr/conditions-de-transport
Thalys Place Stéphanie, 20 BE – 1050 Bruxelles, Belgia https://www.thalys.com/be/fr/aide#contacts

lub

Service Clientèle Thalys
B.P. 14
B – 1050 Bruxelles 5
BELGIQUE

https://www.thalys.com/img/1462779243/pdf/cgt/cgt-fr.pdf
Renfe Av. Pío XII, 110. 28036, Madrid. Telefon +34 902 320 320 http://www.renfe.com/FR/empresa/informacion_legal/index.html
Trenord TRENORD S.r.l.
Piazza Cadorna, 14
20123 Milano MI
Italia
http://www.trenord.it/en/services/contacts.aspx http://www.trenord.it/it/assistenza/condizioni-di-trasporto.aspx
SNCB Rue de France 56, 1060 Bruxelles, Belgia http://www.belgianrail.be/fr/service-clientele/contact.aspx http://www.belgianrail.be/fr/service-clientele/conditions-de-transport.aspx
NS Postbus 2372 3500 GJ Utrecht, Holandia http://www.ns.nl/en/customer-service http://www.ns.nl/en/terms-conditions.html
CFL 9, place de la Gare Luxembourg, 1616, Luksemburg http://www.cfl.lu/espaces/voyageurs/fr/contacts/formulaire-de-suggestion-réclamations or (+352) 4990 – 5555 http://www.cfl.lu/espaces/voyageurs/fr/hidden-pages/conditions-l%C3%A9gales/conditions-de-transport
Alsa Alsa
C/Miguel Fleta 4, 2 28037
Madrid
https://www.alsa.es/experiencia-alsa/opina-y-contacta/contacto https://www.alsa.es/condiciones-de-la-compra
SBB Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Voyageurs
WylerPark
Wylerstrasse 123/125
3000 Berne 65
Suisse
freivprpyvragryr@pss.pu http://www.cff.ch/groupe/les-cff-comme-partenaire-commercial/suppy-chain-management/pour-les-fournisseurs/agb.html
OBB ÖBB Customer Service
Postfach 222
1020 Vienna
Telefon +43 5 1717 http://www.oebb.at/static/tarife/handbuch_fuer_reisen_mit_der_oebb_in_oesterreich/index.html
WESTbahn WESTbahn Europaplatz 3, 1150 Wien, Austria https://westbahn.at/en/questions-answers-2/contact/ https://westbahn.at/sonstiges/agbs/allg-tarifbestimmungen/
DSB DSB Kundecenter

Postboks 363

2630 Taastrup

https://www.dsb.dk/kundeservice/ https://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/forretningsbetingelser/rejseregler/
IC Bus Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main, Niemcy. https://www.bahn.com/en/view/booking-information/passenger-rights/passengers-rights-claim-form.shtml https://www.bahn.com/en/view/home/info/gtc.shtml
Vibasa Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada +34982292900 https://www.busbud.com/en/about/tos
Daibus Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada +34902277999 https://www.busbud.com/en/about/tos
Linebus Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Hife HIFE.S.A c/Adrià d’Utrecht, 1, 43500 Tortosa (Tarragona) Hiszpania https://www.hife.es/en-GB/VisualizarPreguntas https://www.busbud.com/en/about/tos
Comes Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada 956 291 168 https://www.busbud.com/en/about/tos
Bus Almeria Madryt Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada +34902227272 https://www.busbud.com/en/about/tos
Agreda Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada +34976700599 https://www.busbud.com/en/about/tos
Avanza Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada +34912722832 https://www.busbud.com/en/about/tos
Avanza – Alosa Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada +34912722832 https://www.busbud.com/en/about/tos
Avanza Auto Res Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada +34912722832 https://www.busbud.com/en/about/tos
Dainco Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada +34923228754 https://www.busbud.com/en/about/tos
Damas Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada +34902114492 https://www.busbud.com/en/about/tos
Grupo Samar Autocares Samar, S.A., Madrid, Avenida de Andalucía Km 9 (+34) 902 25 70 25 https://www.busbud.com/en/about/tos
La Union Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada +34944271111 https://www.busbud.com/en/about/tos
Lycar Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Kanada 968 29 19 11 https://www.busbud.com/en/about/tos
Le Bus Direct Aérolis (Le Bus Direct)

Lieu-Dit La Maladrerie, Rue de Paris, 77990 Le Mesnil Amelot, Francja

Aérolis – Le Bus Direct

Service Relations Clientèle

Lieu-dit La Maladrerie – rue de Paris

77990 Le Mesnil Amelot

http://www.lebusdirect.com/en/conditions-generales-transport.html
Fiumicino Express +39 3913998081 https://fiumicinoexpress.rezdy.com/terms
Autostradale Autostradale

Via Antonio Gramsci, 2, 20016 Pero MI

https://www.autostradale.it/Contatti.aspx https://autostradale.it/Images/condizioni-generali-viaggio.pdf
Marozzi Travel and Tourism MAROZZI Srl – Via B. Buozzi n. 36 – 70132 BARI https://www.marozzivt.it/contatti https://www.marozzivt.it/informazioni/areaclienti?sezione=
Baltour Baltour

C.da Piano Delfico – 64100 Teramo (TE)

info@baltour.it http://en.baltour.it/General-terms-and-conditions-of-transportation/475-1-en.html
Aisa Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Almeria-Murcia Bus SL Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
ALSA / Comes Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Alsa – Conda Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Autocares Lazara Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Avanza – ALISA Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Avanza – Llorente Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Calecar-Intercar Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Conda Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Cooperativa Interurbana Andorrana SA Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
La Burundesa Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
La Serrana Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
La Sepulvedana Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Le Basque Bondissant Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Leda Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada http://www.leda.es/contacto/reclamaciones/ http://www.leda.es/servicios-generales/condiciones-de-tarifa/
Interbus Badajoz Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Saiz tour Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Socibus Estación Sur de Autobuses Rue Méndez Álvaro, 83 28045 Madrid socibus@socibus.es http://socibus.es/wp/fr/informacion/condiciones-de-compra/
Subus Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
National Express National Express Group PLC, National Express House, Birmingham Coach Station, Mill Lane, Digbeth, Birmingham, B5 6DD, Royaume-Uni http://www.nationalexpress.com/help-and-advice/contact-us.aspx http://www.nationalexpress.com/help-and-advice/about-us/terms-and-conditions.aspx
Eurolines France Eurolines 215 avenue Georges Clémenceau – 92024 Nanterre Cedex France http://www.eurolines.fr/fr/contact/commentaire-reclamation/ http://www.eurolines.fr/fr/conditions-de-vente/
Therpasa Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Avanza – Portillo Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Jimenez Dorado Autocares C/Solidaridad, 6 Pol. Industrial Los Olivos 28906.Getafe.Madrid http://www.jimenezdorado.com/contacto/ http://www.jimenezdorado.com/condiciones-de-venta/
Autotransporte Tocina S.L Busbud 5425 Avenue Casgrain, Montréal, QC H2T, Canada info@movelia.es https://www.busbud.com/en/about/tos
Aéroport Paris-Beauvais Pont de Paris – CS 60250 – 60002 Beauvais Cedex service.clients@aeroportbeauvais.com https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/navette/

 

4.1. Anulowanie i zwrot kosztów

Bilety mogą być przedmiotem anulowania i zwrotu kosztów wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi przez poszczególnych Przewoźników dotyczącymi każdego typu Biletu. Poinformujemy Klientów o ich istotnych cechach, zanim dokonają wyboru Biletów. W przypadku podjęcia decyzji o anulowaniu Biletu, należy zastosować się do instrukcji podanych w trakcie procesu rezerwacji, a także w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Należy pamiętać, że wszelkie wnioski o anulowanie wysłane do naszego Działu obsługi klienta mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych nie będą uważane za ważne. W celu uzyskania dokładniejszych informacji zalecamy sprawdzenie regulaminu danego Przewoźnika, aby upewnić się, że nabywany Bilet spełnia wszystkie oczekiwania.

Zwrot kosztów zależy od spełnienia obowiązujących w danym przypadku warunków anulowania, które dla każdego Przewoźnika podano w poniższej tabeli. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Przewoźnik może pobrać opłatę za anulowanie.

4.2. Odszkodowanie za opóźnione lub odwołane podróże

Jeśli usługa, na którą dokonano rezerwacji, zostanie odwołana lub ulegnie znacznemu zakłóceniu, można uzyskać zwrot kosztów lub odszkodowanie. Zależy to od regulaminów poszczególnych Przewoźników. Można zapoznać się z nimi na etapie składania zamówienia, przed dokonaniem płatności.

Dokonamy zwrotu kosztów lub wypłacimy odszkodowanie w imieniu Przewoźników, jeżeli nam na to pozwalają. W przeciwnym razie podamy Klientowi dane Przewoźnika, u którego należy bezpośrednio dochodzić roszczeń.

4.3. Odpowiedzialność

Usługi przewozowe, których dotyczą Bilety nabyte za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, są świadczone przez Przewoźników. Regulamin ustanowiony przez danego Przewoźnika ma zastosowanie do wszystkich usług przewozowych świadczonych zgodnie z Biletami zarezerwowanymi za pośrednictwem Systemu Rezerwacji. Zalecamy uważne przeczytanie tych regulaminów przed zarezerwowaniem Biletów.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że Klienci ponoszą odpowiedzialność finansową za wszystkie rezerwacje dokonane za pośrednictwem Systemu Rezerwacji z ich Konta oraz za wszystkie stosowne i dające się przewidzieć straty poniesione przez spółkę Trainline Europe wskutek naruszenia przez Klientów Regulaminu lub wskutek zaniedbań Klientów podczas korzystania z Systemu Rezerwacji (w tym także wtedy, gdy świadomie lub wskutek zaniedbania Klienci zezwolą osobom trzecim na korzystanie z ich Konta).

Spółka Trainline działa wyłącznie jako oficjalny przedstawiciel w imieniu przewoźników wymienionych w punkcie 2. Spółka Trainline nie świadczy usług przewozowych i jest odpowiedzialna wyłącznie za udostępnienie Systemu Rezerwacji.

5. Odstąpienie od umowy

Informujemy, że zgodnie z prawem konsumenckim do Biletów nie ma zastosowania prawo do odstąpienia od umowy.

6. Hiperłącza

Strona Internetowa i Aplikacje Mobilne zawierają łącza do innych stron internetowych i aplikacji osób trzecich. Te strony i aplikacje nie podlegają kontroli spółki Trainline Europe i spółka Trainline Europe nie odpowiada za zawarte w nich treści. Spółka Trainline Europe udostępnia te łącza dla wygody, a udostępnienie ich nie oznacza, że spółka Trainline Europe sugeruje lub poleca daną stronę internetową lub że jest z nią powiązana.

7. Obowiązujące prawo

Niniejszy Regulamin podlega prawu francuskiemu bez ograniczenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązującego w kraju, w którym Klient ma miejsce zamieszkania.

8. Spory

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu, dotyczące jego ważności, interpretacji, wykonania, anulowania, konsekwencji i skutków należy zgłosić wcześniej spółce Trainline Europe w celu osiągnięcia wzajemnego porozumienia. Spory, których nie można rozwiązać w ten sposób, są rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

9. Mediacja

Informujemy, że w każdym przypadku Klienci mogą skorzystać z konwencjonalnej mediacji, zwłaszcza z udziałem mediatora ds. podróży i turystyki:

Mr Jean-Pierre Teyssier.
MTV Médiation Tourisme Voyage – P.O. Box 80 303
75 823 Paris Cedex 17

http://www.mtv.travel

10. Środki dowodowe

Wyraźnie uzgadnia się, że dane znajdujące się w systemie spółki Trainline Europe mogą być wykorzystywane jako środki dowodowe w odniesieniu do zamówień, zapytań i wszelkich innych kwestii związanych z wykorzystaniem Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnych. Takie dane można prawomocnie przedstawić, zwłaszcza w trakcie postępowania sądowego, jako środek dowodowy w taki sam sposób jak dokumenty w formie pisemnej.

11. Zaakceptowanie Regulaminu

Przed dokonaniem zamówienia Klient potwierdza, że otrzymał niniejszy Regulamin w czytelnej i zrozumiałej formie.
Dokonanie zamówienia na Stronie Internetowej lub w Aplikacjach Mobilnych oznacza pełną zgodę i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do zapłaty za zamówione Bilety, co Klient wyraźnie potwierdza.
Ponieważ Regulamin może ulec późniejszym zmianom, wersję obowiązującą w chwili dokonania zakupu stanowi wersja obowiązująca na Stronie Internetowej w dniu dokonania zamówienia. W chwili dokonywania rezerwacji prosimy o zaakceptowanie najnowszej wersji niniejszego Regulaminu. Jeśli Klient nie zgadza się na zmiany wprowadzone przez Nas w niniejszym Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Systemu Rezerwacji, Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnych.

12. Usługa Trainline dla Firm

Spółka Trainline Europe oferuje usługę znaną pod nazwą Trainline dla Firm przeznaczoną wyłącznie dla klientów firmowych (zwanych dalej „Przedsiębiorstwami”).

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usługi Trainline dla Firm , która podlega poniższym postanowieniom odrębnym. W razie niezgodności poniższych postanowień odrębnych z Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia odrębne.

W celu skorzystania z usługi Trainline dla Firm Przedsiębiorstwo (zwane dalej „Organizacją”) powinno utworzyć Konto Przedsiębiorstwa, podając w odpowiednim miejscu na Stronie Internetowej nazwę spółki i inne dane. Następnie Przedsiębiorstwo może zaprosić swoich pracowników do korzystania z usługi Trainline dla Firm.

Spółka Trainline Europe oferuje dwa rodzaje abonamentu:

Organizacja dokonuje automatycznej rejestracji w abonamencie darmowym. Może następnie w dowolnym momencie zacząć korzystać z abonamentu Premium, w wyniku czego będzie otrzymywać fakturę za każdego aktywnego pasażera na zasadzie „pro rata temporis”.

Należy pamiętać, że możemy udostępnić dane osobowe Pasażera jego pracodawcy lub biuru podróży pracodawcy, jeśli Pasażer zakupi bilet za pomocą usługi Trainline dla Firm.

Trainline Europe zastrzega sobie prawo do oferowania różnych abonamentów wybranym przez siebie Organizacjom.

12.1 Funkcje

Dostępne są następujące funkcje:

Uprawnienia Gość Pasażer Asystent podróży Menedżer podróży Kierownik
Rezerwacja własnego biletu
Rezerwacja biletów dla kilku osób
Dokonanie płatności za bilety dla kilku osób
Zatwierdzanie żądania zakupu

 

W darmowej wersji abonamentu dostępne są jedynie funkcje Gościa i Menedżera podróży.

Administratorzy mogą dodawać nowych użytkowników, uzyskać dostęp do faktur i zmieniać ustawienia Organizacji. Funkcja ta jest całkowicie oddzielna od zarządzania podróżami. Oznacza to, że Administrator może jednocześnie być Pasażerem, Asystentem podróży, Menedżerem podróży lub Kierownikiem. Organizacje ponoszą odpowiedzialność za działania swoich Administratorów. Jeśli Organizacja złoży wniosek o zmianę Administratora, będzie ponosić pełną odpowiedzialność za tę zmianę.

12.2 Darmowy abonament 

Darmowy abonament pozwala na dostęp do następujących opcji:

12.3 Abonament Premium

Po opłaceniu abonamentu Premium pozwala on na dokonywanie zakupu biletów w imieniu Aktywnego Pasażera bez dodatkowych kosztów przez cały okres trwania subskrypcji. Okres abonamentowy rozpoczyna się w dniu dokonania pierwszej rezerwacji w imieniu pracownika, który następnie staje się Aktywnym Pasażerem.

Opcje:

Abonament Premium pozwala na dostęp do następujących opcji:

Rozliczenie

Pierwszego dnia każdego miesiąca Organizacja musi opłacić abonament za każdego Aktywnego Pasażera aktywowanego w poprzednim miesiącu. W razie opóźnienia w płatności wynoszącego powyżej 15 dni firma Trainline Europe może zawiesić wszelki dostęp Klienta do usługi Trainline dla Firm.

12.4 Odpowiedzialność

Trainline Europe odpowiada za wszelkie racjonale i przewidywalne koszty bezpośrednie, które mogą zostać poniesione przez Przedsiębiorstwo, a które są wynikiem naruszenia niniejszych warunków, do limitu wartości  odpowiedniego biletu lub biletów zakupionych przez Przedsiębiorstwo.  Trainline Europe w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności ani nie płaci za jakiekolwiek straty pośrednie.

12.5 Wstrzymanie usługi

Organizacja może zaprzestać korzystania z usługi Trainline dla Firm w dowolnym momencie, powiadamiając o tym spółkę Trainline Europe za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po wstrzymaniu usługi aktywowanie nowego Pasażera nie będzie możliwe. Wyłącznie już Aktywni Pasażerowie będą mogli nadal korzystać z usługi do czasu odjazdu ich pociągów i tylko funkcje objęte darmowym abonamentem będą dostępne w tym przypadku.

Spółka Trainline Europe może również zaprzestać świadczenia usługi po przesłaniu wypowiedzenia  Organizacji z okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden (1) miesiąc. W przypadku działania siły wyższej oraz w przypadku naruszenia przez Organizację niniejszego Regulaminu spółka Trainline Europe może także zaprzestać świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym.

Spółka Trainline Europe nie zaoferuje jakiegokolwiek zwrotu kosztów za abonamenty trwające w chwili zaprzestania świadczenia usługi.


12.6 Obowiązujące prawo

 Korzystanie z usługi Trainline dla Firm podlega przepisom prawa francuskiego i jedynie francuska wersja niniejszego Regulaminu będzie wiążąca dla Stron.

Wszelkie spory, które mogą powstać wskutek korzystania z usługi Trainline dla Firm, należy najpierw poddać rozstrzygnięciu w postępowaniu ugodowym między spółką Trainline Europe a Organizacją. Spory, których nie można rozwiązać w ten sposób, są rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy w Paryżu.

 

13. Korzystanie ze Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnej

Zezwalamy na pobranie, instalację i korzystanie z Aplikacji Mobilnych na telefonie komórkowym w celu uzyskania dostępu do Systemu Rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. Aplikacje Mobilne należy pobrać z portalu App Store lub Google Play.

13.1. Użytkowanie

Wszelkie koszty związane z dostępem do Systemu Rezerwacji (na przykład opłaty za korzystanie z internetu czy opłaty za dane komórkowe) ponosi Użytkownik. Mimo że staraliśmy się dostosować naszą Aplikację Mobilną do większości telefonów komórkowych, nie działa ona na wszystkich telefonach. Lista kompatybilnych telefonów jest dostępna przed pobraniem aplikacji.
Podejmujemy działania w celu zadbania o to, żeby Strona Internetowa i Aplikacje Mobilne nie zawierały wirusów komputerowych i innego złośliwego oprogramowania. Jednak ze względu na charakter sieci internetowej nie możemy podjąć zobowiązania w tym zakresie i zalecamy Klientom ochronę przed wszystkimi wirusami komputerowymi i innym złośliwym oprogramowaniem, jakie mogłoby zostać przesłane do ich komputerów po skorzystaniu ze Strony Internetowej lub po skorzystaniu ze strony internetowej osoby trzeciej, czy też jakie mogłyby zostać przesłane do ich telefonów po skorzystaniu ze Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnych. Nie możemy zagwarantować dostępności Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnych, zwłaszcza w przypadku zadziałania siły wyższej lub usterki po stronie osoby trzeciej. Klienci zgadzają się na wyłączenie przez nas dostępu online do Strony Internetowej, Aplikacji Mobilnych i Systemu Rezerwacji, jeśli uznamy to za konieczne dla celów związanych z konserwacją.

Regularnie aktualizujemy Aplikacje Mobilne i zalecamy pobieranie i instalację wszystkich publikowanych aktualizacji, ponieważ nie możemy zapewnić usunięcia błędów z wcześniejszych wersji Aplikacji Mobilnych.

13.2. Własność intelektualna

Dostęp do Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnych nie oznacza przyznania Klientom jakichkolwiek praw własności intelektualnej związanych ze Stroną Internetową i Aplikacjami Mobilnymi, innych niż prawo korzystania z nich zgodnie z niniejszym Regulaminem. W żadnym wypadku nie wolno Klientom powielać, przedstawiać, zmieniać, przesyłać, publikować, adaptować, na jakimkolwiek nośniku, jakimikolwiek sposobami, oraz wykorzystywać w jakikolwiek sposób Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnych w całości lub częściowo bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody spółki Trainline Europe lub spółek będących częścią jej grupy. Wszelkie przypadki takiego wykorzystywania Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnych w całości lub częściowo, w jakikolwiek sposób, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody spółki Trainline Europe, mogą spowodować podjęcie odpowiednich działań, zwłaszcza wniesienia powództwa o naruszenie praw.
Wykorzystywanie jakichkolwiek systemów automatycznych lub oprogramowania w celu wydobywania informacji ze Strony Internetowej lub Aplikacji Mobilnych (w tym przez scraping i bezpośredni dostęp do API) jest zabronione bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody spółki Trainline Europe.